gyoukin的喜欢

gyoukin喜欢过的文章存档

秋叶----由上往下自带袖连衣裙

来自:轻描淡写

材料:百百家60支真丝羊毛12股

用量:585克

工具:8、9号棒针

秋叶----由上往下自带袖连衣裙 - 轻描淡写 - 轻描淡写

 

秋叶----由上往下自带袖连衣裙 - 轻描淡写 - 轻描淡写

 

秋叶----由上往下自带袖连衣裙 - 轻描淡写 - 轻描淡写

 


 

秋叶----由上往下自带袖连衣裙 - 轻描淡写 - 轻描淡写

 


 


 


 

秋叶----由上往下自带袖连衣裙 - 轻描淡写 - 轻描淡写

 这件衣服仿制菲尔的云朵,详细织法见菲尔博客:http://blog.163.com/m13311312085_3/blog/static/243587014201611522718925/

借用菲尔的图解:

秋叶----由上往下自带袖连衣裙 - 轻描淡写 - 轻描淡写

 
评论
热度(1)

© gyoukin的喜欢 | Powered by LOFTER