gyoukin的喜欢

gyoukin喜欢过的文章存档

线虫——览夏!真丝亚麻与樱桃的邂逅。

来自:线虫昭昭

线虫——览夏!真丝亚麻与樱桃的邂逅。 - 线虫昭昭 - 线虫昭昭的博客

 

线虫——览夏!真丝亚麻与樱桃的邂逅。 - 线虫昭昭 - 线虫昭昭的博客

  喜欢樱桃日子很久了,
苦于时间少?
苦于没那么大的耐性?
苦于线材的质感?
一切皆有可能,
但最终还是真丝亚麻遇见樱桃的那一刻,
心动了,动手了。

绿的夏日,
绿的樱桃,
绝对的撞色,
可我偏爱各种绿色,
摆脱不掉绿的情结。

对樱桃的赞美。
太多,太多。
用图片诠释那美好的时刻吧。

线虫——览夏!真丝亚麻与樱桃的邂逅。 - 线虫昭昭 - 线虫昭昭的博客

 

线虫——览夏!真丝亚麻与樱桃的邂逅。 - 线虫昭昭 - 线虫昭昭的博客

 

线虫——览夏!真丝亚麻与樱桃的邂逅。 - 线虫昭昭 - 线虫昭昭的博客

 

线虫——览夏!真丝亚麻与樱桃的邂逅。 - 线虫昭昭 - 线虫昭昭的博客

 

线虫——览夏!真丝亚麻与樱桃的邂逅。 - 线虫昭昭 - 线虫昭昭的博客

 

线虫——览夏!真丝亚麻与樱桃的邂逅。 - 线虫昭昭 - 线虫昭昭的博客

 

线虫——览夏!真丝亚麻与樱桃的邂逅。 - 线虫昭昭 - 线虫昭昭的博客

 

线虫——览夏!真丝亚麻与樱桃的邂逅。 - 线虫昭昭 - 线虫昭昭的博客

  线:指间纱 奢华品质真丝亚麻长绒棉 ,深绿2桶有剩余。

https://item.taobao.com/item.htm?id=530425299116&qq-pf-to=pcqq.group

针:2.25mm

图解论坛热搜,就不上传了。

谨此留念。


  线虫——览夏!真丝亚麻与樱桃的邂逅。 - 线虫昭昭 - 线虫昭昭的博客
 

线虫——览夏!真丝亚麻与樱桃的邂逅。 - 线虫昭昭 - 线虫昭昭的博客

 

线虫——览夏!真丝亚麻与樱桃的邂逅。 - 线虫昭昭 - 线虫昭昭的博客

 

线虫——览夏!真丝亚麻与樱桃的邂逅。 - 线虫昭昭 - 线虫昭昭的博客

 

线虫——览夏!真丝亚麻与樱桃的邂逅。 - 线虫昭昭 - 线虫昭昭的博客

 

线虫——览夏!真丝亚麻与樱桃的邂逅。 - 线虫昭昭 - 线虫昭昭的博客

 

线虫——览夏!真丝亚麻与樱桃的邂逅。 - 线虫昭昭 - 线虫昭昭的博客

 

线虫——览夏!真丝亚麻与樱桃的邂逅。 - 线虫昭昭 - 线虫昭昭的博客

 

线虫——览夏!真丝亚麻与樱桃的邂逅。 - 线虫昭昭 - 线虫昭昭的博客

 

线虫——览夏!真丝亚麻与樱桃的邂逅。 - 线虫昭昭 - 线虫昭昭的博客

 

线虫——览夏!真丝亚麻与樱桃的邂逅。 - 线虫昭昭 - 线虫昭昭的博客

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
评论

© gyoukin的喜欢 | Powered by LOFTER